PROVOZNÍ ŘÁD

 • Zakoupením výuky klient souhlasí s provozním řádem školy.
 • Výuka se platí předem na začátku domluvené hodiny v kanceláři školy.
 • V ceně výuky není zahrnuto jízdné na velkém vleku ani placený vstup do dětského areálu.
 • Instruktor si přebírá klienta před kanceláří školy. Na místě předání dítěte zpět se domlouvají rodiče (odpovědné osoby) přímo s instruktorem. Pokud se nedomluví jinak, místo předání je opět před kanceláří školy.
 • Instruktor má zodpovědnost nad nezletilými osobami v případě, že mají vhodnou ochrannou helmu (po domluvě lze ve škole zapůjčit), správné vybavení - vhodnou lyžařskou (snowboardovou) obuv, vhodné lyže (snowboard) a správně seřízené vázání, a pokud respektují pokyny a upozornění instruktora.
 • Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského areálu.
 • Pokud má klient rezervaci a ví, že se nemůže dostavit (nemoc, doprava apod.), je povinen se co nejdříve odhlásit.
 • V případě, že se klient nedostaví bez předchozího upozornění do 5 min před začátkem rezervované hodiny, škola si vyhrazuje právo tento čas uvolnit a domluvenou rezervaci zrušit.
 • Nejkratší výuková jednotka je 1 vyučovací hodina (50 min). Na přání klienta ji lze ukončit dříve bez nároku na vrácení peněz.
 • Klienti školy nemají absolutní přednost na velkém vleku. Tuto přednost mají ale každou druhou jízdu. O přednosti rozhoduje podle aktuální situace obsluha vleku.
 • Škola neposkytuje pojištění proti úrazu klienta a nezajišťuje lyžařské ani snowboardové vybavení.