PRŮKAZ KLIENTA

  • průkaz je vystaven pro účastníka výuky
  • informuje o aktuální lyžařské dovednostní úrovni účastníka výuky
  • slouží především provozním věcem ve škole (identifikace klienta, jeho věk, počet návštěv, dovednostní úroveň, předchozí instruktoři apod.)
  • průkaz předkládá klient (doprovod) před každou lekcí v kanceláři školy !


LYŽAŘSKÉ DOVEDNOSTI

1-5 dětský areál
6-10 velká sjezdovka


 1.  nemá dovednost zastavit ani přibrzdit, neustálá fyzická dopomoc instr. nutná
 2.  přibrždění nejisté nebo jednostranné, dopomoc instr. částečná nebo občasná
 3.  má dovednost jistě zastavit při jízdě po spádnici u značky nebo na povel
 4.  má dovednost následovat směr instr. šikmo svahem, oblouky v pluhu nejisté, jen jeden nebo jednostranné
 5.  má dovednost jistě projet slalom na obě strany ve střední rychlosti v dětském areálu
 6.  přesun na velký vlek, občasné nebo častější vypadávání na vleku nebo boj a záchrana v horní části sjezdovky
 7.  jisté zvládnutí jízdy na velkém vleku a jízdy v pluhu ve střední rychlosti po celé sjezdovce
 8.  vyjíždění se z pluhu, náznaky, částečná nebo jednostranná jízda bez pluhu
 9.  dobře zvládnutý snožný oblouk, u starších jízda s holemi
10. výuka carvingu